Nové foto v sekci "Výcvik a aktivity", setkání s naším Argonim ve Výcvikovém středisku K9 Spojil

06.05.2015 11:17

Nové foto v - New photos - Neue Bilder unter  Výcvik a aktivity - Training and activities - Ausbildung und Aktivitaten.

 

Setkání s naším Argonim ve Výcvikovém středisku K9 Spojil. - Get-together with our Argoni - Dog Training Center K9 Spojil. Treffen mit unserem Argoni - Hunde-Trainingszentrum  K9 Spojil.